Handel elektroniczny - istotne aspekty rozwoju

Internet i zastosowanie nowych technologii w e-handlu nie tylko pozwala na oszczędność czasu i nierzadko pieniędzy, ale również wprowadza możliwości, które nie są dostępne dla handlu stacjonarnego. Wygoda transakcji w sieci i swobodne poruszanie sie w cyberprzestrzeni likwiduje bariery dotyczące e-handlu i sprawia, że dziedzina ta dynamicznie i nieustająco się rozwija. Handel elektroniczny rządzi się pewnymi regułami, których przestrzeganie jest konieczne, jeśli dane przedsiębiorstwo chce w sieci zaistnieć.

Znajomość prawidłowości e-handlu z pewnością ułatwia funkcjonowanie poszczególnych firm w cyberprzestrzeni. Firmy działające w zakresie handlu elektronicznego zdobywają najwyższe miejsca w rankingach przedsiębiorstw i ciężko w dzisiejszych czasach mówić o liczącym się na rynku przedsiębiorstwie, jeśli nie funkcjonuje ono w Internecie.

Procesy biznesowe związane z e-commerce to przede wszystkim:

  • marketing, promocja
  • zamówienia, sprzedaż
  • płatności
  • dostawy
  • kontakt z klientami, obsługa kontrahentów

Pojęcie handlu elektronicznego jest związane z terminem e-biznesu. Biznes elektroniczny jest pojęciem szerszym i oprócz aspektów e-commerce zawiera w sobie również procesy wewnętrzne firmy (jak na przykład zarządzanie zasobami ludzkimi czy produkcję).

Jakie kwestie przyczyniają się do skutecznej walki z konkurencją w aspekcie handlu elektronicznego?

1) Skoncentrowanie się na potencjalnym kliencie, poznanie jego preferencji i potrzeb

2) Informatyzacja aspektów związanych z procesami biznesowymi. Konieczna jest integracja biznesu z określonymi systemami informacyjnymi

3) Nastawienie na rozwój i rozumienie konieczności ciągłych przekształceń

4) Budowanie nowych form czerpania zysków, elastyczne funkcjonowanie na rynku

Jakie czynniki wpływają na ciągły rozwój i przekształcenia handlu elektronicznego?

W znacznym stopniu na rozwój e-commerce wpływa ciągły brak czasu u konsumentów. Internet pozwala na wygodne, szybkie i bezpieczne zakupy. Wiele potrzeb można zatem zaspokoić bez wychodzenia z domu, oszczędzając nierzadko nie tylko czas, ale również pieniądze. Często firmy funkcjonujące w Internecie proponują zakupy w konkurencyjnej cenie. Mogą sobie na to pozwolić, ponieważ nie ponoszą kosztów związanych ze standardowym prowadzeniem określonej działalności (jak wynajęcie lokalu czy zatrudnienie pracowników).

Klienci przejmują kontrole nad tym co, gdzie i kiedy kupują. Nie muszą już dostosowywać się do godzin otwarcia stacjonarnych sklepów - gdyż większości transakcji mogą dokonać w korzystnym dla siebie czasie. Rozwój nowoczesnych technologii i powszechny dostęp do Internetu wymusza na przedsiębiorcach dostosowanie się do panujących reguł i modyfikację działalności w tym kierunku, aby spełniała rosnące i sprecyzowane potrzeby konsumentów.

Na co zatem powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy funkcjonujący na płaszczyźnie Internetu, sprzedawcy internetowi?

Przede wszystkim należy uznać Internet za aspekt pomocny (a wręcz konieczny) w dążeniu do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Konieczna jest znajomość zasad marketingu internetowego i realne poznanie potrzeb potencjalnych klientów. Sprawne przekazywanie

danych, zastosowanie nowoczesnych technologii i skuteczna transmisja informacji to elementy podstawowe w budowaniu swojej pozycji na rynku. Budowanie wizerunku firmy w Internecie wymaga sporego wysiłku i nakładu czasowego, jednak jest to aspekt, który z pewnością zwróci się z dużym zyskiem. W dzisiejszych czasach to firma powinna zabiegać o klienta - z racji tego, iż mamy do czynienia z dużą konkurencją w wielu dziedzinach życia, nie ma mowy o powierzchownym traktowaniu kontrahenta. Budowanie trwałych relacji i lojalności jest istotnym elementem funkcjonowania firmy w Internecie.

Nie tylko ze względu na to, że określony klient dokona ponownego zakupu usługi czy produktu, ale też ze względu na to, iż może za pośrednictwem Internetu wypowiedzieć się na temat przedsiębiorstwa. W zależności od tego czy będzie to opinia pozytywna czy negatywna zależy to czy zrobi on reklamę czy też antyreklamę przedsiębiorstwa. Istotną kwestią są również systematyczne szkolenia pracowników - muszą oni profesjonalnie i skutecznie promować firmę i budować jej pozytywny obraz w społeczności internetowej. Jeśli potencjalny klient spotka się z niemiłą obsługą czy też nieprofesjonalnie napisanym e-mailem może zniechęcić się do przedsiębiorstwa.

Z handlem elektronicznym wiąże się kwestia płatności za zamówiony za pośrednictwem Internetu towar lub usługę. Dostępne są dwie formy omawianych płatności:

  • tradycyjna płatność
  • płatność przez Internet

Do zakresu tradycyjnych płatności wchodzą między innymi zwykłe przelewy bankowe i płatności przy odbiorze. Wśród elektronicznych sposobów zapłaty możemy natomiast wymienić między innymi: przelewy internetowe, płatności SMS, czeki elektroniczne.

Handel elektroniczny stale i dynamicznie się rozwija, zyskując systematycznie nowych zwolenników. Znajomość prawidłowości e-commerce, zasad marketingu internetowego i nastawienie na budowanie pozytywnych relacji z klientem jest zatem podstawą funkcjonowania poszczególnych firm w Internecie.

baner
Polecamy również
Automatyzacja w e-commerce -...Czym jest automatyzacja, dlaczego jest ważna i jak wykorzystać automatyzację zarządzania cenami sprzedaży w swojej strategii marketingowej.
x