Najważniejsze cechy systemów CMS

Najważniejsze cechy systemów CMS
Jeśli mielibyśmy wymienić 3 najważniejsze cechy systemów CMS byłyby to: bezpieczeństwo gwarantowane wdrożeniami odpowiedniej jakości np. wdrożeniami dla rządu czy administracji publicznej, które posiadają wbudowane mechanizmy umożliwiające odzyskiwanie skasowanych danych, które przed całkowitym usunięciem trafiają najpierw do kosza, dojrzałość, którą można zbadać czasem, w którym system jest dostępny na rynku oraz ilością i różnorodnością wdrożeń systemu, funkcjonalność systemu w najbardziej rozbudowanej wersji oraz możliwość rozwoju przez niezależnych programistów (modyfikowania obecnych i tworzenia nowych funkcjonalności) - czym więcej możliwości daje pełna wersja systemu tym większe możliwości rozbudowy serwisu będziemy mieć w przyszłości bez konieczności wymiany systemu na nowy.

Wykorzystanie własnych zasobów
Dzięki systemom CMS zmiany na stronie mogą wprowadzać przydzieleni do tego pracownicy, którzy po krótkim szkoleniu będą w stanie bez większych problemów samodzielnie zarządzać stroną - wprowadzać aktualności, zmiany w ofercie, dodawać galerie zdjęć, prowadzić marketing Internetowy, zarządzać intranetem i extranetem, przy czym każdy z pracowników może odpowiadać za aktualizację całego serwisu lub tylko przypisanych mu działów.

Systemy CMS umożliwiają pracę wielu redaktorów w tym samym czasie oraz możliwość przydzielania indywidualnych uprawnień w zależności od potrzeby - np. ktoś inny może mieć prawo do dodawania aktualności, a ktoś inny do wprowadzania zmian w ofercie lub nawet samą ofertą może zarządzać kilka osób w zależności od specjalizacji.

Wprowadzanie zmian w systemie CMS nie jest równoznaczne z ich publikowaniem w serwisie. Do momentu zatwierdzenia zmian przez posiadającego do tego uprawnienia redaktora, czyli tzw. oficjalną publikacją, zmiany wprowadzone w treści widoczne są tylko z poziomu systemu CMS. Prawo do zatwierdzania zmian jest jednym z uprawnień, które może być nadawane wybranym redaktorom serwisu, dzięki czemu zmiany wprowadzane przez redaktorów mogą być publikowane np. przez przełożonego dopiero po ich weryfikacji.

Lista kategorii

Polecamy również
x