Poziomy uprawnień, intranet i extranet

Poziomy uprawnień użytkowników, Intranet i Extranet
Nowoczesne systemy CMS pozwalają tworzyć i zarządzać wieloma poziomami dostępu - tzw. poziomami uprawnień. Dzięki temu treść serwisu może być dostępna dla różnych grup użytkowników. Użytkownicy, którzy nie logują się w serwisie traktowani są jako goście - są to anonimowi użytkownicy, którzy trafili do serwisu z wyszukiwarek, katalogów branżowych lub z innej formy promocji serwisu. Informacje do jakich mają dostęp są z góry określone w systemie i jest to poziom uprawnień typu "Gość". Coraz więcej serwisów tworzy również więcej grup uprawnień dzieląc użytkowników w zależności od ich statusu. Może to być podział np. ze względu na rodzaj klienta i przypisaną grupę rabatową - sposób podzialu jest tutaj dowolny i jest zawsze kwestią indywidualną.

Przykładowe poziomy uprawnień: 1. Goście 2. Zalogowani 3. Stali klienci detaliczni 4. Stali klienci hurtowi 5. Pracownicy - intranet 6. Dostawcy 7. Oddziały - extranet

W zależności od tego z jakimi uprawnieniami użytkownik się zaloguje - będzie miał dostęp do różnych informacji, które są udostępnione danej grupie uprawnień, przy czym każdy użytkownik może mieć jednocześnie kilka grup uprawnień np. do informacji dla Zalogowanych i Stałych klientów lub w innej konfiguracji. Poziomów uprawnień może być dużo więcej w zależności od potrzeby. Dodatkowo dla wybranych grup uprawnień można przypisywać ograniczenia dostępu dla konkretnego adres IP lub klas IP dzięki czemu dostęp do wybranych informacji możemy ograniczyć np. wyłącznie do sieci firmowej (intranet) lub zdefiniowanych adresów zewnętrznych np. dla naszych oddziałów (extranet).

Firmowy intranet można wykorzystać na wiele sposobów - od publikowania wewnętrznych informacji o firmie, przez wewnętrzne forum użytkowników z podziałem na różne grupy tematyczne po indywidualne rozwiązania  przygotowywane w oparciu o indywidualne wytyczne. Intranet daje możliwość nie tylko prostego publikowania wewnętrznych informacji tworząc bazę wiedzy zawierającą opisy procedur, dokumentacje firmową, regulaminy wewnętrzne, wzory dokumentów itp., ale może zostać wykorzystany również do zbierania informacji od pracowników, stając się szybkim i wygodnym, nieformalnym kanałem informacyjnym często wygodniejszym niż e-mail. Intranet może motywować do dzielenia się wiedzą oraz w połączeniu z systemem premiowania może istotnie wpływać na kreatywność pracowników.

Lista kategorii

Polecamy również
x