Automatyzacja w e-commerce - zarządzanie cennikami

Automatyzacja w e-commerce

Dlaczego automatyzacja

Automatyzacja to jeden z bardziej popularnych trendów w e-commerce i wszystko wskazuje na to, że trend ten będzie coraz silniejszy - więcej o trendach w e-commerce w 2016 roku.

Nie ma się co dziwić. Sklepów internetowych przybywa, co powoduje coraz większą konkurencję i tym samym walkę cenową, czyli mniejsze marże. Kto chce przetrwać musi trzymać uważnie przyglądać się kosztom.Wraz ze wzrostem jednego z istotnych parametrów jak ilość produktów czy zamówień, zarządzanie sprzedażą wymaga coraz większych nakładów pracy. Najprostszym rozwiązaniem jest zatrudnienie kolejnych osób, jednak to wiąże się z coraz większymi kosztami i tym samym spadkiem zyskowności biznesu.

Na pomoc przychodzi automatyzacja, na którą możemy spojrzeć z dwóch perspektyw:

 1.  Automatyzacja (lub bardziej automatyzacje) zachodząca po stronie sklepu - czyli zachowanie się sklepu w różnych warunkach.
 2. Automatyzacja po stronie panelu zarządzania sklepem - czyli narzędzia usprawniające obsługę procesów e-commerce.

Jednym z ważniejszych elementów zarządzania sprzedażą e-commerce, która również wynika z przyjętej strategii biznesowej, jest zarządzanie cenami sprzedaży.

Zarządzanie cenami to bardzo szerokie zagadnienie. Do nie dawna możliwości systemów e-commerce były mocno ograniczone w tym obszarze, przez co zarządzanie cenami sprzedaży sprowadzało się do wyświetlenia ceny sprzedaży zapisanej w karcie produktu w systemie sklepu. Cena ta z reguły była wprowadzana albo ręcznie przez operatorów systemu albo importowana z innego systemu poprzez pliki, co mogło się odbywać ręcznie lub automatycznie.

Obecnie zarządzanie cenami może być bardzo rozbudowanym modułem e-commerce. Kiedy i po co w ogóle automatyzować ceny?

 1. Pierwszy powód wynika z segmentacji klientów, czyli sprzedawanie różnym grupom klientów tego samego towaru w różnych cenach. Segmentacji możemy dokonywać ręcznie - przypisując klientów do określonych grup cenowych, lub automatycznie - system może robić to za nas na podstawie określonych parametrów. Segmentacja może również być dokonywana na podstawie innych parametrów - np. źródła wizyty klienta - np. klienci wchodzący do serwisu z danej kampanii e-mailowej czy banerowej np. na Facebook'u lub Google kupują po cenach z danego cennika.

 2. Drugi powód to budowanie lojalności klientów wynikające z budowania relacji - klienci którzy kupują więcej otrzymują możliwość kupowania taniej.

Automatyzacja generowania cen sprzedaży

W obecnych systemach e-commerce ceny sprzedaży mogą być ustalane głównie na dwa sposoby:

 1. mogą być importowane jako ceny sprzedaży z zewnętrznych systemów magazynowych - czyli jak kiedyś, z tym że importowane jest kilka lub nawet kilkanaście cen sprzedaży danego produktu - różnych cenników o różnym narzucie;

 2. mogą być generowane w systemie e-commerce na podstawie cen zakupów - wprowadzanych ręcznie (w małych sklepach) lub importowanych z zewnętrznych systemów magazynowych lub dostawców.

W pierwszym przypadku automatyzacja po stronie systemu e-commerce sprowadza się do wyświetlenia odpowiedniej ceny w odpowiednim momencie - czyli kiedy i komu wyświetlić daną cenę.

W drugim przypadku dochodzi jeszcze automatyzacja związana z generowaniem cen sprzedaży na podstawie cen zakupu.

Generowanie cen zakupu polega na utworzeniu cen sprzedaży na podstawie ceny zakupu zgodnie z parametrami zadanymi w systemie e-commerce, czyli mówiąc najprościej dodanie do ceny zakupu narzutu procentowego o wysokości ustalonej w systemie.

Ceny sprzedaży mogą być generowane na dwa sposoby:

 • w systemie e-commerce, zapisywane na karcie produktów i następnie pobierane i wyświetlane w sklepie internetowy;

 • po stronie sklepu internetowego - czyli cena sprzedaży tworzona jest w przeglądarce użytkownika w oparciu o cenę zakupu pobieraną z karty produktu oraz odpowiedni narzut procentowy.

Warto tutaj wspomnieć o jednej kwestii. Ceny sprzedaży nie muszą być generowane wyłącznie od ceny zakupu. Zamiast ceny zakupu, podobnie jak w systemach ERP, do wyliczenia ceny sprzedaży może być brana cena bazowa, która może być wyliczana na podstawie przyjętego algorytmu np.:

 • jako średnia z cen zakupu dostępnych partii towaru na magazynie;

 • średnia z cen zakupu u różnych dostawców;

 • najniższa cena zakupu z dostępnych u dostawców.

W wyliczeniu ceny bazowej bardzo przydatna jest automatyzacja po stronie systemu e-commerce, gdyż robienie tego w inny sposób nie jest możliwe.

W jaki sposób mogą być generowane ceny sprzedaży:

 • utworzenie cenników - każdy cennik posiada ustawiony narzut procentowy dodawany do ceny zakupu lub ceny bazowej;

 • zdefiniowanie narzutów dla kategorii produktowych - dodając produkt do kategorii produktowej narzuty w cennikach zostaną ustawione zgodnie z ustawieniami dla danej kategorii. Pojawia się jeszcze kwestia kiedy produkt dodany zostanie do wielu kategorii, w których mogą być ustawione różne narzuty procentowe. W takiej sytuacji konieczne jest zdefiniowanie zachowania systemu - czy ma wybrać najwyższy czy najniższy narzut - system powinien wybrać narzut zgodnie z tym ustawieniem;

 • zdefiniowanie narzutów dla producentów - z reguły producent definiowany jest jako cecha danego produktu. Możliwość zdefiniowania narzutów umożliwi podobnie jakie w przypadku kategorii ustawienie narzutów procentowych w cennikach zgodnie z ustawieniami dla danego producenta;

 • promocje / wyprzedaże - jest to dodatkowy parametr, który może zostać zdefiniowany w systemie e-commerce - z reguły jest to specjalna cena sprzedaży ważna tylko przez jakiś czas np. do określonej daty lub do wyczerpania zapasów na magazynie i może zostać zdefiniowana na sztywno jako cena lub jako procent rabatu od ceny katalogowej. Każda cena specjalna funkcjonuje globalnie lub wyłącznie dla danego cennika.

Automatyzacja wyświetlania cen w sklepie

Drugim istotnym elementem automatyzacji w procesie zarządzania cenami sprzedaży dotyczy wyświetlania odpowiednich cen użytkownikom po stronie sklepu, czyli jakie ceny wyświetlać komu i kiedy.

W zależności od konfiguracji priorytetów ceny mogą być ustawiane w następujący sposób:

 • parametry sklepu - ustawiany cennik sprzedaży dla niezalogowanych i zalogowanych użytkowników;

 • profil użytkownika - ustawiany cennik sprzedaży zgodnie z ustawieniem cennika lub kategorii użytkownika, która może być powiązana z cennikiem;

 • parametry kampanii - cennik ustawiany jest poprzez źródło wizyty użytkownika, którym może być konkretnie określony adres źródłowy np. www.facebook.com/ czy www.facebook.com/nazwaprofilu lub poprzez parametry linku użytego w danej kampanii np. AdWords, banerowej czy kampanii e-mailowej rozsyłanej do użytkowników z bazy;

 • tymczasowa kampania promocyjna - cena promocyjna ustawiona czasowo dla danego cennika.


baner
Polecamy również
Prywatność e-klienta - najczęstsze...Internauci zazwyczaj nie chcą podawać swoich danych osobowych, jeśli nie ma takiej konieczności. Dokładne dane podawane są przede wszystkim witrynom, w którym dokonywane są transakcje handlowe i do których internauci maja zaufanie.
x