Grafika komputerowa - rodzaje i cechy charaketerystyczne

Grafika komputerowa to gałąź informatyki, która wykorzystuje komputery do tworzenia, przetwarzania oraz prezentowania obrazów i wizualizacji rzeczywistych danych. Powstanie i rozwój Internetu wpłynął na dynamiczny i szybki rozwój tej dziedziny informatyki, a możliwości związane z jej wykorzystaniem są stale rozwijane.

Rodzaje grafiki komputerowej ze względu na technikę tworzenia obrazów

 1. Grafika wektorowa -  obraz jest tutaj tworzony przy wykorzystaniu wektorów - określonych kresek czy łuków. Zapamiętywane są tutaj parametry charakterystyczne dla określonych figur. Ta grafika jest całkowicie skalowalna i proporcje obrazów wektorowych można dowolnie zwiększać i zmniejszać bez ograniczeń w zakresie jakości obrazu.

  Specyficzną odmianą komputerowej grafiki wektorowej jest grafika prezentacyjna. Jest ona bardzo pomocna w tworzeniu wizualizacji danych, znajdujących się w określonych tabelach, czy tworzeniu schematów. Powszechnie używane przykładowe programy do grafiki wektorowej to: AutoCAD, Sodipodi, CorelDraw czy też Adobe Flash. Najpopularniejsze formaty w tej grafice to CDR, SVG, AI.

 2. Grafika rastowa - nazywana jest również grafiką bitmapową. Obraz jest tutaj tworzony przy wykorzystaniu prostokątnej siatki pikseli, które znajdują się blisko siebie i opisują barwy określonych punktów obrazu. Kluczowym parametrem w grafice bitmapowej jest rozmiar bitmapy - ilość pikseli, która podawana jest zazwyczaj jako wymiary prostokąta. Powszechnie używane przykładowe programy do grafiki bitmapowej to Adobe Photoshop, IrfanView, ACDSee, Paint.NET, Painter. Najpopularniejsze formaty w tej grafice to PNG, GIF, BMP, JPEG.

Podział grafiki ze względu na charakterystyczne cechy danych

 1. Grafika dwuwymiarowa - zwana również grafiką płaską, lub grafiką 2D. Obiekty w niej są zawsze płaskie.

 2. Grafika trójwymiarowa - określana również jako grafika przestrzenna czy też grafika 3D. Obiekty pojawiają się tutaj w przestrzeni trójwymiarowej. Głównym zadaniem programu komputerowego jest tutaj pokazanie trójwymiarowego świata na obrazie dwuwymiarowym.

Metody pokazywania obrazu w grafice 3D:

 • przy pomocy CSG, czyli geometrii brył składowych
 • przy pomocy siatek parametrycznych, która są zbiorem krzywoliniowych wielokątów
 • przy pomocy wielokątów, w których boki nie przecinają się
 • przy pomocy metod podziału przestrzeni, które biorą pod uwagę całkowitą przestrzeń obiektu i określają każdy punkt.

Projektowanie grafiki stron www a dobór kolorów

Niewłaściwie dobrane kolory strony zmniejszają jej czytelność i źle wpływają na wizerunek serwisu www oraz jego użyteczność. Warto zdać sobie sprawę, że grafika jest elementem, który może przyciągnąć lub zniechęcić internautę do strony.

Należy zatem umiejętnie dobierać i mieszać zimne i ciepłe barwy, w celu podkreślenia określonych kontrastów w witrynie. Każdy kolor ma swoje znaczenie (np. czerwony - emocje i odwaga, czarny - powaga, żółty - optymizm) i warto umiejętnie wiedzę na ten temat wykorzystać. Dobrze jest tworzyć witrynę w oparciu o jeden określony dominujący kolor i wykorzystać różne jego odcienie. Treści powinny być zamieszczane na tłach maksymalnie czytelnych i niedopuszczalne jest rażenie oczu jaskrawością czy przesadnymi kontrastami.

Wizualny bałagan może tak samo niekorzystanie oddziaływać na internautę jak pisany jednym ciągiem tekst, bez znaków interpunkcyjnych czy z licznymi błędami. Warto również kolorystykę powiązać z treścią strony - portal weselny raczej nie powinien być zdominowany przez czerń, zaś witryna zakładu pogrzebowego przez kolory radosne i optymistyczne. Użycie w grafice odpowiedniej kolorystyki sprawi, że wzrok czytelnika nie zmęczy się, a przekaz strony zostanie prawidłowo odczytany.

Właściwy dobór kolorów i barw jest równie istotny w przypadku projektowania graficznego logo, które jest bardzo ważnym elementem każdego biznesu, gdyż źle zaprojektowane logo może wywierać złe emocje i tworzyć nie taki wizerunek jak byśmy chcieli.

Grafika komputerowa a wizualizacja danych

Grafika komputerowa może znaleźć szerokie zastosowanie w zakresie wizualizacji danych. Wizualizacja pozwala na znacznie szybszą i łatwiejszą analizę danych, zależności czy też zachodzących uwarunkowań. Przykładowe zastosowanie grafiki w zakresie wizualizacji danych ma miejsce w :

 • kartografii
 • projektowaniu inżynierskim
 • wizualizacjach naukowych, wykresach stosowanych w biznesie czy edukacji
 • systemach multimedialnych
 • medycynie
 • tworzeniu witryn internetowych
 • przemyśle rozrywkowym
 • systemach rzeczywistości wirtualnej.

Animacje komputerowe

Z grafiką niejako powiązany jest temat animacji komputerowych. Ich tworzenie polega na konstruowaniu przy użyciu komputera serii obrazów cechujących się zmiennymi wartościami, które wyświetlane są po kolei i tworzą logiczną całość. W efekcie powstaje ruchomy obraz.

Wśród najpowszechniejszych technik animacji możemy wyszczególnić:

 • animację behawioralną
 • animację wykorzystującą skrypty
 • animację poklatkową
 • systemy przechwytywania ruchu
 • metodę klatek kluczowych.

Najbardziej popularne formaty ruchomych obrazów to: mpeg, mpg, mpe, mlv, avi, ifv, rm, mov i inne. Animacja komputerowa jest z powodzeniem stosowana w podnoszeniu atrakcyjności przekazów za pomocą komputera, witrynach, bannerach, grach komputerowych, firmach animowanych, prezentacjach multimedialnych, reklamach, a nawet w tworzeniu symulacji określonych procesów.

napisał Aga, dnia 2012-07-27
baner